در یک روز سرد و برفی، مدیر مدرسه بچه ها را به صف کرد و گفت«بچه ها ایا موافقید یه مسابقه برگزار کنیم؟»

تمام بچه ها با خوشحالی قبول کردند. پس از انتخاب چند شرکت کننده مدیر از انها خواست که انطرف حیاط 

مدرسه در یک ردیف بایستند و با صدای سوت او به سمت دیگر حیاط بیایند

و..

منبع : happy life |اهمیت هدف
برچسب ها :